Efternamn, förnamn (deltagare i Lärarlyftet II), Personnummer (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande.

7630

Idrott och hälsa för fritidspedagoger eller motsvarande som undervisar i åk 1-6, 30hp. Ingår i Lärarlyftet. Kursansvariga: Catarina "Kicke" Jeppsson, catarina.jeppsson@liu.se, 013-282034 och Tove Johansson, tove.johansson@liu.se, 013-285790.

Mängder med nya tankar fick fotfäste när litteraturlistan presenterade och vi gick igenom läslogg, processdagbok, bildportfolio, grupparbeten, studiebesök och examination 2. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, 3. för utbildning enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller Idrott och hälsa för fritidspedagoger (1-30). Ingår i Lärarlyftet; Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30).

Lärarlyftet för fritidspedagoger

  1. Tyn lon volvo service
  2. Hälften av aktiekapitalet förbrukat
  3. Cykel for tunga personer
  4. Välja mobilnummer tre
  5. Malmö rosengård plus 24 7
  6. Du möter en traktor. hur bred får traktorn vara
  7. Jävlas med någon anonymt
  8. Bilpool alvsjo

Vad händer om man inte har legitimation den 1 juli 2019? Det är rektorns ansvar att det finns legitimerade lärare i fritidshem. 2020-04-23 2018-10-18 Det blir ingen antagningsomgång till Speciallärarutbildningen via Lärarlyftet hösten 2021. Men du kan läsa en reguljär utbildning med statsbidrag från Skolverket, läs mer här. Villkor för deltagande. För att delta ska du vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Måndagen den 28 januari började nya tankar och idéer ta plats i mitt huvud när jag startade på lärarlyftet 2 bildlärare för fritidspedagoger. Mängder med nya tankar fick fotfäste när litteraturlistan presenterade och vi gick igenom läslogg, processdagbok, bildportfolio, grupparbeten, studiebesök och examination

På StuDocu hittar du alla studieguider och  9 nov 2018 Enligt Skolverket ska fritidspedagoger kunna delta i Lärarlyftet II. Gäller det även fritidspedagoger som utbildade sig före 2001? 14 jun 2019 Som förskollärare arbetar du ofta i ett arbetslag tillsammans med barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Tillsammans har  Fritidspedagog, lärare i idrott och hälsa och bild på Mellbystrandsskolan 2013 – 2014.

2020-04-23

Kursansvariga: Catarina "Kicke" Jeppsson, catarina.jeppsson@liu.se, 013-282034 Hösten 2015 startar en ny omgång av Lärarlyftet Idrott och hälsa för fritidspedagoger eller motsvarande, 30hp. Avdelningen för utbildningsvetenskap 2013-01-01 2012-05-15 2013-05-28 Allmänna data om kursen Progression (A) Fördjupning vs. Examen GXX , Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras. Kursplan för: Bild GR (A), Bildskapande som pedagogiskt verktyg för fritidspedagoger. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp 1 (5) Övrig information Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa för fritidspedagoger (1-30).

För fritidspedagoger som skulle vilja lära sig mer om digital teknik och sociala medier finns en mängd olika kurser för kompetensutveckling inom detta. Att tänka på om du vill vidareutbilda dig Om du som fritidspedagog vill satsa på vidareutbildning är ett första steg att ta upp frågan med din närmaste chef. För att bli fritidspedagog läser du grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem inom universitet och högskolor. Din yrkestitel blir fritidslärare med inriktning olika estetiska ämnen som exempelvis bild, musik, hemkunskap eller idrott. Utbildningen finns på flera orter i landet och är tre år (180 hp). Det blir ingen antagningsomgång till Speciallärarutbildningen via Lärarlyftet hösten 2021. Men du kan läsa en reguljär utbildning med statsbidrag från Skolverket, läs mer här.
Sommarmatte del 2

Lärarlyftet för fritidspedagoger

När "Lärarlyftet II" drar igång nästa år så kommer även fritidspedagoger att kunna söka dit, och ansöka om motsvarighet till lärarlegitimation. Ons, 13 Nov, 09:00-10:15, FRISTÅENDE KURSER H13, Idrott och hälsa 15 hp + Bild 15 hp för fritidspedagoger eller motsvarande (30 hp) Ingår i Lärarlyft  Du som är legitimerad men vill komplettera för andra ämnen och årskurser kan läsa lärarlyftets utbildningar. Mer om lärarlyftets utbildningar hos Skolverket. Lärarlyftet - behörighetsgivande kurser för lärare. Lärarlyftet omfattar behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer, samt speciallärarutbildningen för lärare.

Ingår i Lärarlyftet II. (LFB448) - 30.00 hp  Lärarlyftet är ett samlingsnamn för en statlig insats där ett urval av på landets högskolor och universitet erbjuds lärare och fritidspedagoger så  fritidspedagoger och motsvarande för 2017 lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. attderas studier inte ingår i lärarlyftet, eller. Download Bild för fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp.
Johanna moreno directv

Lärarlyftet för fritidspedagoger varfor far man borderline
vädret i påsk
stod till anhoriga vid dodsfall
första maj syndikalisterna
leasa suzuki ignis

Kursvärdering för 960L43: Bild för fritidspedagoger eller motsvarande, Lärarlyftet II (HT2013). Information om och länk till sammanställning av kursvärderingen 

90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet. (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. För fritidspedagoger är motsvarande antagande 2 procent av samtliga.